baskanlar.jpg 3.678 bytes
FENERBAHÇE CUMHURİYETİNİN CUMHURBAŞKANLARI

 [Nurizade Ziya Songülen 1907-1908]
 [Ayetullah Bey 1908-1909]
 [Tevfik Haccar Taşçı 1909-1910]
 [Şehzade Osman Fuat Efendi 1911-1912]
 [Dr. Hamit Hüsnü Kayacan 1912-1914]
 [Salih Hulusi Kezrak 1914-1915]
 [Mehmet Sabri Toprak 1915-1916]
 [Dr. Nazım Bey 1916-1918]
 [İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci 1918-1919]
 [Şehzade Ömer Faruk Efendi 1920-1923]
 [Nasuhi Esat Baydar 1924-1925]
 [Ali Naci Karacan 1926-1927]
 [Muvaffak Menemencioğlu 1928-1932]
 [Sait Selahattin Cihanoğlu 1932-1933]
 [Hayri Cemal Atamer 1933-1934]
 [Mehmet Şükrü Saraçoğlu 1934-1950]
 [Ali Muhittin Hacı Bekir 1950-1952]
 [Osman Kavrakoğlu 1952-1953]
 [Bedii Yazıcı 1953-1954]
 [Osman Kavrakoğlu 1954-1955]
 [Zeki Rıza Sporel 1955-1958]
 [Agah Erozan 1958-1960]
 [Medeni Berk 1960]
 [Hasan Kamil Sporel 1960-1961]
 [Razi Trak 1961-1962]
 [Dr. İsmet Uluğ 1962-1966]
 [Faruk Ilgaz 1966-1974]
 [Emin Cankurtaran 1974-1976]
 [Faruk Ilgaz 1976-1980]
 [Razi Trak 1980-1981]
 [Ali Şen 1981-1983]
 [Faruk Ilgaz 1983-1984]
 [Fikret Arıcan 1984-1986]
 [Tahsin Kaya 1986-1989]
 [Metin Aşık 1989-1993]
 [Güven Sazak 1993-1994]
 [Hasan Özaydın 1994]
 [Ali Şen 1994-1998]
 [Aziz Yıldırım 1998-]

[ALPER DURUK'UN SAYFASI]  [TURK FUTBOLU ARSIVI]  [FENERBAHÇE'NIN GIZLI TARIHI]